Yhteystiedot

Ellei kysymyksessä ole henkilökohtainen asia, lähetä Killan sähköposti osoitteeseen info@forssanvanhankoulunkilta.fi.

KILTAVANHIN
Jari Kaunisto
045-1047570
jpj.kaunisto@gmail.com 

VARAKILTAVANHIN
Kari Pohjola
040-7705543
kari.pohjola@surffi.net 

SIHTEERI
Outi Takkinen
040-4834143
outi.takkinen@gmail.com
RAHASTONHOITAJA
Seija Rantinsalo
0400-771426
seijarantins@gmail.com

 

OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJA
Jalo Lintukorpi
045-8083313
jalolintukorpi@gmail.com

FYL EDUSTAJA
Simo Veistola
050- 5640057
simo.veistola@forssa.fi
YHTEYSTIETOREKISTERIN HOITAJA /WEBMASTER
Kimmo Leino
050-5110551
info@forssanvanhankoulunkilta.fi
JÄSEN
Heta Saarinen
050-5453582
heta.saarinen@surffi.net

JÄSEN
Mikko Leino
050-3098704
mikko.leino@surffi.net

JÄSEN
Pentti Järvinen
050-4305445

 

JÄSEN
Jari Helminen
0500-481991
jari@arkhelminen.fi

Kuvia koulupäivästä 9.4.2022

Luokat

Lista luokista oppilasluetteloineen täydentyy vähitellen. Tietoja kerätään koko ajan.

Nimiluetteloissa punaisella merkittyen henkilöiden yhteystiedot puuttuvat tai ovat virheelliset. Sinisellä merkityiltä puuttuu sähköpostiosoite. Jos tiedät jotakin näistä henkilöistä, ilmoita tietosi fvkk@fvkk.fi tai soittamalla 050-5110551. Yhteystiedot ovat tärkeitä, jotta kaikille saadaan välitettyä tieto killan järjestämistä yhteisistä tapaamisista ja tilaisuuksista.

Muistakaa ilmoittaa myös kun yhteystietoihinne tulee muutoksia!

Ylioppilasluokat 1913-1975 ›

Forssan Vanhan Koulun Kilta

fvkk@fvkk.fi