Sipponen Mikko

johtaja, rehtori, historia | 1930-59

Forssan Vanhan Koulun Kilta

info@forssanvanhankoulunkilta.fi